Herzlich Willkommen beim

Otto von Bismarck Institut

für Europäische Politik

« Politik ist keine Wissenschaft, sie ist eine Kunst »

(website is in development FR)

Otto von Bismarck

Terwijl de meeste Duitsers hun nationale identiteit het liefst vergeten en slaapwandelen in de richting van een Verenigde Staten van Europa, waarbij ze refereren naar Bismarck als "mythe" (Is hij dan een spook? Hij is tenminste ongenaakbaar?! ), als een broodje haring of als een zinkend oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog, koesteren wij de staatsman, aristocraat, monarchist, militair strateeg en diplomaat, straatvechter en woordkunstenaar, oprechte vriend en kenner van Rusland, en last but not least: samen met zijn vrouw een icoon van het traditionele gezin, een ideale vogelverschrikker tegen het wokisme en de gendergekte van de 21e eeuw. Terwijl de Franse soevereiniteitsbeweging zich nog steeds kan associëren met de naam van de grote staatsman Charles de Gaulle, probeert de politiek-correkte elite in het Land der Dichter und Denker het boegbeeld van het conservatisme te cancellen, te besmeuren, en te verwijderen.

Kaisermacher

Bismarck sublimeerde het Europese Ancien Régime in de 19e eeuw, het tijdperk waarin harmonie tussen kunst, kerk en kroon, nog de overhand had op de one man one vote gedachte. Zoals velen Bismarck zijn vergeten, weten ook vele mensen niet meer dat Europa tot aan de eerste Wereldoorlog bijna geheel uit monarchieën bestond. Men sprak in de internationale diplomatie over het “concert der naties”, en muziek en dans waren onderdeel van het politieke leven. Vergelijk de foto van 1910 met 9 koningen (waaronder de duitse keizer Wilhelm II staand in het midden met rood uniform), allen met sabel en Schnurrbart, met de gynaecoloog Ursula von der Leyen, die nu in haar eentje een “verenigd Europa” belichaamt.

Bismarck werd Kaisermacher toen hij het revolutionaire Frankrijk versloeg en de keizerlijke kroon van Napoleon III op het hoofd van Wilhelm I plaatste. In tegenstelling tot wat de hedendaagse post-marxistische geschiedschrijving ons wil doen geloven, had Bismarck NIETS te maken met het nationaalsocialisme. We mogen de fijnzinnige wereldreiziger koesteren als een panacee tegen ALLE vormen van socialisme, tegen ieder vorm van power grab, als nuchtere, sluwe beschermengel van de soevereiniteit van natiestaat en individu.

Adel

Terwijl er steeds meer grijze, ruggengraatloze politici opduiken zonder kennis van de geschiedenis en subsidievreters met ellebogen, heeft de politiek nuchtere ondernemers nodig die neerknielen voor de christelijke heiligdommen en de nationale identiteit, en die zonder te wachten op de politiek, de kunsten en edele omgangsvormen cultiveren. Om de huidige politieke impasse te doorbreken, heeft de wereld een nieuw adelsbegrip nodig, waarbij het bal als hoogtepunt kan blijven dienen om de soevereine familie op een voetstuk te plaatsen. Het nieuwe Otto von Bismarck Instituut kan aldus de theoretische basis vormen voor een Neuer Berliner Adelverein, een grassroots beweging voor politieke en esthetische vernieuwing die dringend nodig is, niet alleen in het land van dichters en denkers, maar in de hele wereld.

Gottesfurcht

In tijden van voortschrijdende secularisatie dreigt wetenschap een religie, een cultus te worden. Bismarck stond zelf sceptisch tegenover de wetenschap en noemde de Duitse professor de gevaarlijkste man op aarde "omdat hij alles weet". In een volle Reichstag heeft Bismarck de Gottesfürcht de hoeksteen van de duitse politiek genoemd. De curricula van het Bismarck Instituut zullen innovatief zijn, speels en eenvoudig, met een internationale doelpubliek. Sociale mediacampagnes zijn al gepland in de herfst van 2023, plus evenementen in 2024. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het huidige regenboog marxisme, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen. Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen? Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom!

Hamburg

Ook de stad Hamburg is in de ban van de cancel culture en Bismarck bashing. Kunstenaars mogen een ontwerp indienen om het 35-meter hoge Bismarck standbeeld in St. Pauli te “stigmatiseren” en de grote staatsman postuum met grafiti aan de schandpaal te nagelen, voor de zonden van zijn “kolonialistische verleden”, een monument omvormen in een soortement BLM voodoo doll. De ironie wil dat het standbeeld, eenvoudig weg te groot en te duur is om te verwijderen! Letterlijk een struikelblok, een Stolperstein voor de grootstedelijke cancel culture.

Rusland

Bismarck was een trouwe vriend en kenner van het tsaristische Rusland, en heeft als non-conformist nooit de eenzaamheid heeft geschuwd. Een hedendaagse politicus die in Bismarck’s voetstappen kan lopen sinds de SMO, een Bundestagabgeordnete die de lakmoes-test van anti-Rusland hysterie heeft doorstaan is Robert Farle uit Mansfeld, Sachsen Anhalt die in de zomer van 2022 de moed had om de AfD Bundestagfractie te verlaten, toen hij als enige rigoureus weigerde om aan iedere vorm van duitse Kriegseintritt mee te werken. NB De meerderheid van de AFD was in februari 2022 allereerst fel tegen de speciale militaire operatie, en liep in gareel mee met de duitse wapenleveringen aan Zelensky! Nog meer redenen voor de Reichskanzler om zich in zijn graf om te draaien.

Bismarck Stiftung Friedrichsruh

Kunnen we in 2023 de conservatieve gedachte noch toevertrouwen aan de staatsgestuurde Bismarck Stiftung in Friedrichsruh bij Hamburg (bismarck-stiftung.de), wanneer deze de rode loper uitrolt voor de SPD met potsierlijke voordrachten van Prof. Dr. Martin Schulze Wessel (München) over „den imperialen Irrweg in der russischen Geschichte“. Zijn we vergeten dat Bismarck een trouwe vriend en kenner van het tsaristische Rusland was, en tot op de laatste dag gewaarschuwd heeft voor een oorlog tussen Duitsland en Rusland?

Wat kunnen we toevoegen aan een voordracht over „die radikale Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich“?

Wanneer de stichting aankomt met “Stipendiat*innen” Gendersternchen, dan weten we hoe laat het is. De stichting heeft de lakmoestest niet doorstaan!

Bij het Bismarck Instituut komt het Gendersternchen, de betonmolen van de Berliner Mauer 2.0, NIET naar binnen!

Geen wonder dat de youtube pagina van de stichting slechts een honderttal volgers heeft!

Je zoekt Bismarck en je krijgt… Nancy Faeser! De enige sterren die Bismarck heeft geaccepteerd waren de sterren die hij op de borst kon dragen!

Berliner Schloss

Eerste staatshoofd dat het Humboldt Forum/Berliner Schloss in 2021 mocht bezoeken, nog vóór de opening, middenin corona-tijden was koning Willem Alexander.

Zou Bismarck zich thuis voelen in het Berliner Schloss, recentelijk met een prijskaartje van bijna 1 miljard belastinggeld als Humboldt Forum herbouwd? De Berliner cultuur-apparachiks en navelstaarders hebben het voor elkaar gekregen om het Schloss met 600 kamers te herbouwen… zonder feestzaal! Over cancel culture gesproken! Het verbaast niemand dat het Humboldt Forum ´, geopend in het omineuse jaar 2021, sindsdien grotendeels leeg staat als een Kafka Schloss. De buren, het House of One, bedoeld als tempel van verzoening tussen islam, christendom en jodendom is een ander voorbeeld van post-marxistisch syncretisme, een bewijs dat Berlijn als Ground Zero van de NWO kan worden beschouwd.

Ironisch genoeg was het eerste staatshoofd, dat het cancel culture paleis mocht bezoeken, nog vóór de officiële opening, onze koning Willem Alexander, midden in corona tijden! Wat kunnen we verder nog zeggen over de cultuurpolitiek van Willem Alexander die in 2023 de uitbreiding van Paleis ’t Loo heropende zonder openingsbal en zonder zijn vrouw en zijn huwbare dochters, buiten, in de april-kou. Zijn tienjarig jubileum vierde Willem Alexander met… een etentje.

Auswärtiges Amt

Wie van de ruim 12.000 werknemers van het duitse ministerie van buitenlandse zaken, het Auswärtiges Amt heeft geprobeerd Annalena te verhinderen, de Bismarck Zaal om te benoemen en zijn portret te verwijderen? Wie van de familie Bismarck heeft zich aan de vloer vastgekleefd om deze “kunstroof van de eeuw” te voorkomen?

Onderwijsvorm

In tijden van voortschrijdende secularisatie dreigt wetenschap een religie, een cultus te worden. Bismarck stond zelf sceptisch tegenover de wetenschap en noemde de Duitse professor de gevaarlijkste man op aarde "omdat hij alles weet". In een volle Reichstag heeft Bismarck de Gottesfürcht de hoeksteen van de duitse politiek genoemd. De curricula van het Bismarck Instituut zullen innovatief zijn, speels en eenvoudig, met een internationale doelpubliek. Sociale mediacampagnes zijn al gepland in de herfst van 2023, plus evenementen in 2024. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het huidige regenboog marxisme, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen. Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen? Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom!

Hamburg

Ook de stad Hamburg is in de ban van de cancel culture en Bismarck bashing. Kunstenaars mogen een ontwerp indienen om het 35-meter hoge Bismarck standbeeld in St. Pauli te “stigmatiseren” en de grote staatsman postuum met grafiti aan de schandpaal te nagelen, voor de zonden van zijn “kolonialistische verleden”, een monument omvormen in een soortement BLM voodoo doll. De ironie wil dat het standbeeld, eenvoudig weg te groot en te duur is om te verwijderen! Letterlijk een struikelblok, een Stolperstein voor de grootstedelijke cancel culture.

Marx

De enige nog leverbare duitstalige biografie van Bismarck dateert uit de jaren tachtig, is geschreven in de DDR door Engelsberg en gepubliceerd in de BRD, en leest meer als een lofzang op Friedrich Engels en Karl Liebknecht dan op Bismarck! Dat het boek nu nog wordt gedrukt, bewijst dat ook in het verenigde “vrije” Duitsland de conservatieve krachten nooit, met Bismarck als boegbeeld, een vuist hebben willen maken tegen het Marxisme.

Terwijl de Europese Unie wordt geregeerd door fraude, opportunisme, belangenverstrengeling, de anonimisering en digitalisering van de mensheid (waarbij de mens wordt gereduceerd tot een nummer), roll-outs waar technocraten, euro-farmamaffiosi en ethiek professoren met elkaar in bed kruipen, waar de overgebleven koningshuizen zich laten gebruiken als stromannen van de NWO en het Gesundheitstalibanismus, heeft Europa behoefte aan kleurrijke, eigenzinnige, onafhankelijke persoonlijkheden die de geschiedenis kennen en de tijdgeest wantrouwen. Politici die ook de waarde van de monarchie kennen, en die kerk en koning de goede kant op duwen.

Nog recentelijk, in 2018 werd er een Karl Marx standbeeld geplaatst tegenover één van de oudste en belangrijkste kathedralen van Duitsland, in Trier; de socialisten mochten de kerk gebruiken voor hun feesttoespraak. RK Kardinaal Marx (sic!) stapte zelfs uit zijn BMW 730 met chauffeur om zich voor het standbeeld van Karl te laten fotograferen! Een klucht, een gotspe, een mengsel van opportunisme en marxisme, grauw als het beton van de Berlijnse muur 2.0. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het regenboog marxisme van agenda 2030, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen.

Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen?

Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom! Aristocraten aller landen, verenigt u!

Otto von Bismarck

Terwijl de meeste Duitsers hun nationale identiteit het liefst vergeten en slaapwandelen in de richting van een Verenigde Staten van Europa, waarbij ze refereren naar Bismarck als "mythe" (Is hij dan een spook? Hij is tenminste ongenaakbaar?! ), als een broodje haring of als een zinkend oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog, koesteren wij de staatsman, aristocraat, monarchist, militair strateeg en diplomaat, straatvechter en woordkunstenaar, oprechte vriend en kenner van Rusland, en last but not least: samen met zijn vrouw een icoon van het traditionele gezin, een ideale vogelverschrikker tegen het wokisme en de gendergekte van de 21e eeuw. Terwijl de Franse soevereiniteitsbeweging zich nog steeds kan associëren met de naam van de grote staatsman Charles de Gaulle, probeert de politiek-correkte elite in het Land der Dichter und Denker het boegbeeld van het conservatisme te cancellen, te besmeuren, en te verwijderen.

Kaisermacher

Bismarck sublimeerde het Europese Ancien Régime in de 19e eeuw, het tijdperk waarin harmonie tussen kunst, kerk en kroon, nog de overhand had op de one man one vote gedachte. Zoals velen Bismarck zijn vergeten, weten ook vele mensen niet meer dat Europa tot aan de eerste Wereldoorlog bijna geheel uit monarchieën bestond. Men sprak in de internationale diplomatie over het “concert der naties”, en muziek en dans waren onderdeel van het politieke leven. Vergelijk de foto van 1910 met 9 koningen (waaronder de duitse keizer Wilhelm II staand in het midden met rood uniform), allen met sabel en Schnurrbart, met de gynaecoloog Ursula von der Leyen, die nu in haar eentje een “verenigd Europa” belichaamt.

Bismarck werd Kaisermacher toen hij het revolutionaire Frankrijk versloeg en de keizerlijke kroon van Napoleon III op het hoofd van Wilhelm I plaatste. In tegenstelling tot wat de hedendaagse post-marxistische geschiedschrijving ons wil doen geloven, had Bismarck NIETS te maken met het nationaalsocialisme. We mogen de fijnzinnige wereldreiziger koesteren als een panacee tegen ALLE vormen van socialisme, tegen ieder vorm van power grab, als nuchtere, sluwe beschermengel van de soevereiniteit van natiestaat en individu.

Adel

Terwijl er steeds meer grijze, ruggengraatloze politici opduiken zonder kennis van de geschiedenis en subsidievreters met ellebogen, heeft de politiek nuchtere ondernemers nodig die neerknielen voor de christelijke heiligdommen en de nationale identiteit, en die zonder te wachten op de politiek, de kunsten en edele omgangsvormen cultiveren. Om de huidige politieke impasse te doorbreken, heeft de wereld een nieuw adelsbegrip nodig, waarbij het bal als hoogtepunt kan blijven dienen om de soevereine familie op een voetstuk te plaatsen. Het nieuwe Otto von Bismarck Instituut kan aldus de theoretische basis vormen voor een Neuer Berliner Adelverein, een grassroots beweging voor politieke en esthetische vernieuwing die dringend nodig is, niet alleen in het land van dichters en denkers, maar in de hele wereld.

Gottesfurcht

In tijden van voortschrijdende secularisatie dreigt wetenschap een religie, een cultus te worden. Bismarck stond zelf sceptisch tegenover de wetenschap en noemde de Duitse professor de gevaarlijkste man op aarde "omdat hij alles weet". In een volle Reichstag heeft Bismarck de Gottesfürcht de hoeksteen van de duitse politiek genoemd. De curricula van het Bismarck Instituut zullen innovatief zijn, speels en eenvoudig, met een internationale doelpubliek. Sociale mediacampagnes zijn al gepland in de herfst van 2023, plus evenementen in 2024. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het huidige regenboog marxisme, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen. Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen? Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom!

Hamburg

Ook de stad Hamburg is in de ban van de cancel culture en Bismarck bashing. Kunstenaars mogen een ontwerp indienen om het 35-meter hoge Bismarck standbeeld in St. Pauli te “stigmatiseren” en de grote staatsman postuum met grafiti aan de schandpaal te nagelen, voor de zonden van zijn “kolonialistische verleden”, een monument omvormen in een soortement BLM voodoo doll. De ironie wil dat het standbeeld, eenvoudig weg te groot en te duur is om te verwijderen! Letterlijk een struikelblok, een Stolperstein voor de grootstedelijke cancel culture.

Rusland

Bismarck was een trouwe vriend en kenner van het tsaristische Rusland, en heeft als non-conformist nooit de eenzaamheid heeft geschuwd. Een hedendaagse politicus die in Bismarck’s voetstappen kan lopen sinds de SMO, een Bundestagabgeordnete die de lakmoes-test van anti-Rusland hysterie heeft doorstaan is Robert Farle uit Mansfeld, Sachsen Anhalt die in de zomer van 2022 de moed had om de AfD Bundestagfractie te verlaten, toen hij als enige rigoureus weigerde om aan iedere vorm van duitse Kriegseintritt mee te werken. NB De meerderheid van de AFD was in februari 2022 allereerst fel tegen de speciale militaire operatie, en liep in gareel mee met de duitse wapenleveringen aan Zelensky! Nog meer redenen voor de Reichskanzler om zich in zijn graf om te draaien.

Bismarck Stiftung Friedrichsruh

Kunnen we in 2023 de conservatieve gedachte noch toevertrouwen aan de staatsgestuurde Bismarck Stiftung in Friedrichsruh bij Hamburg (bismarck-stiftung.de), wanneer deze de rode loper uitrolt voor de SPD met potsierlijke voordrachten van Prof. Dr. Martin Schulze Wessel (München) over „den imperialen Irrweg in der russischen Geschichte“. Zijn we vergeten dat Bismarck een trouwe vriend en kenner van het tsaristische Rusland was, en tot op de laatste dag gewaarschuwd heeft voor een oorlog tussen Duitsland en Rusland?

Wat kunnen we toevoegen aan een voordracht over „die radikale Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich“?

Wanneer de stichting aankomt met “Stipendiat*innen” Gendersternchen, dan weten we hoe laat het is. De stichting heeft de lakmoestest niet doorstaan!

Bij het Bismarck Instituut komt het Gendersternchen, de betonmolen van de Berliner Mauer 2.0, NIET naar binnen!

Geen wonder dat de youtube pagina van de stichting slechts een honderttal volgers heeft!

Je zoekt Bismarck en je krijgt… Nancy Faeser! De enige sterren die Bismarck heeft geaccepteerd waren de sterren die hij op de borst kon dragen!

Berliner Schloss

Eerste staatshoofd dat het Humboldt Forum/Berliner Schloss in 2021 mocht bezoeken, nog vóór de opening, middenin corona-tijden was koning Willem Alexander.

Zou Bismarck zich thuis voelen in het Berliner Schloss, recentelijk met een prijskaartje van bijna 1 miljard belastinggeld als Humboldt Forum herbouwd? De Berliner cultuur-apparachiks en navelstaarders hebben het voor elkaar gekregen om het Schloss met 600 kamers te herbouwen… zonder feestzaal! Over cancel culture gesproken! Het verbaast niemand dat het Humboldt Forum ´, geopend in het omineuse jaar 2021, sindsdien grotendeels leeg staat als een Kafka Schloss. De buren, het House of One, bedoeld als tempel van verzoening tussen islam, christendom en jodendom is een ander voorbeeld van post-marxistisch syncretisme, een bewijs dat Berlijn als Ground Zero van de NWO kan worden beschouwd.

Ironisch genoeg was het eerste staatshoofd, dat het cancel culture paleis mocht bezoeken, nog vóór de officiële opening, onze koning Willem Alexander, midden in corona tijden! Wat kunnen we verder nog zeggen over de cultuurpolitiek van Willem Alexander die in 2023 de uitbreiding van Paleis ’t Loo heropende zonder openingsbal en zonder zijn vrouw en zijn huwbare dochters, buiten, in de april-kou. Zijn tienjarig jubileum vierde Willem Alexander met… een etentje.

Auswärtiges Amt

Wie van de ruim 12.000 werknemers van het duitse ministerie van buitenlandse zaken, het Auswärtiges Amt heeft geprobeerd Annalena te verhinderen, de Bismarck Zaal om te benoemen en zijn portret te verwijderen? Wie van de familie Bismarck heeft zich aan de vloer vastgekleefd om deze “kunstroof van de eeuw” te voorkomen?

Onderwijsvorm

In tijden van voortschrijdende secularisatie dreigt wetenschap een religie, een cultus te worden. Bismarck stond zelf sceptisch tegenover de wetenschap en noemde de Duitse professor de gevaarlijkste man op aarde "omdat hij alles weet". In een volle Reichstag heeft Bismarck de Gottesfürcht de hoeksteen van de duitse politiek genoemd. De curricula van het Bismarck Instituut zullen innovatief zijn, speels en eenvoudig, met een internationale doelpubliek. Sociale mediacampagnes zijn al gepland in de herfst van 2023, plus evenementen in 2024. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het huidige regenboog marxisme, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen. Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen? Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom!

Hamburg

Ook de stad Hamburg is in de ban van de cancel culture en Bismarck bashing. Kunstenaars mogen een ontwerp indienen om het 35-meter hoge Bismarck standbeeld in St. Pauli te “stigmatiseren” en de grote staatsman postuum met grafiti aan de schandpaal te nagelen, voor de zonden van zijn “kolonialistische verleden”, een monument omvormen in een soortement BLM voodoo doll. De ironie wil dat het standbeeld, eenvoudig weg te groot en te duur is om te verwijderen! Letterlijk een struikelblok, een Stolperstein voor de grootstedelijke cancel culture.

Marx

De enige nog leverbare duitstalige biografie van Bismarck dateert uit de jaren tachtig, is geschreven in de DDR door Engelsberg en gepubliceerd in de BRD, en leest meer als een lofzang op Friedrich Engels en Karl Liebknecht dan op Bismarck! Dat het boek nu nog wordt gedrukt, bewijst dat ook in het verenigde “vrije” Duitsland de conservatieve krachten nooit, met Bismarck als boegbeeld, een vuist hebben willen maken tegen het Marxisme.

Terwijl de Europese Unie wordt geregeerd door fraude, opportunisme, belangenverstrengeling, de anonimisering en digitalisering van de mensheid (waarbij de mens wordt gereduceerd tot een nummer), roll-outs waar technocraten, euro-farmamaffiosi en ethiek professoren met elkaar in bed kruipen, waar de overgebleven koningshuizen zich laten gebruiken als stromannen van de NWO en het Gesundheitstalibanismus, heeft Europa behoefte aan kleurrijke, eigenzinnige, onafhankelijke persoonlijkheden die de geschiedenis kennen en de tijdgeest wantrouwen. Politici die ook de waarde van de monarchie kennen, en die kerk en koning de goede kant op duwen.

Nog recentelijk, in 2018 werd er een Karl Marx standbeeld geplaatst tegenover één van de oudste en belangrijkste kathedralen van Duitsland, in Trier; de socialisten mochten de kerk gebruiken voor hun feesttoespraak. RK Kardinaal Marx (sic!) stapte zelfs uit zijn BMW 730 met chauffeur om zich voor het standbeeld van Karl te laten fotograferen! Een klucht, een gotspe, een mengsel van opportunisme en marxisme, grauw als het beton van de Berlijnse muur 2.0. Nu de 20ste eeuw ten einde is, waarin het rode marxisme werd opgevolgd door het bruine marxisme, met als absolute nachtmerrie het regenboog marxisme van agenda 2030, is het tijd om de Otto von Bismarck Prijs für Marxismus Entsorgung in het leven te gaan roepen.

Hoe veel Karl Marx Strassen zijn er nog om te benoemen?

Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te werpen?

Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom! Aristocraten aller landen, verenigt u!

Otto von Bismarck

Terwijl de meeste Duitsers hun nationale identiteit het liefst vergeten en slaapwandelen in de richting van een Verenigde Staten van Europa, waarbij ze refereren naar Bismarck als « mythe » (Is hij dan een spook? Hij is tenminste ongenaakbaar?! ), als een broodje haring of als een zinkend oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog, koesteren wij de staatsman, aristocraat, monarchist, militair strateeg en diplomaat, straatvechter en woordkunstenaar, oprechte vriend en kenner van Rusland, en last but not least: samen met zijn vrouw een icoon van het traditionele gezin, een ideale vogelverschrikker tegen het wokisme en de gendergekte van de 21e eeuw.

Terwijl de Franse soevereiniteitsbeweging zich nog steeds kan associëren met de naam van de grote staatsman Charles de Gaulle, probeert de Leitkultur in het Land der Dichter und Denker het boegbeeld van het conservatisme te cancellen, te besmeuren, en te verwijderen. De ironie wil dat het grootste Bismarck standbeeld, in Hamburg, eenvoudig weg te groot en te duur is om te verwijderen! Letterlijk een struikelblok, een Stolperstein voor de grootstedelijke cancel culture.

Opening van de Reichstag in de Witte Zaal van het Berliner Schloss 1888, rechts van de keizerskroon in het witte met zwarte laarzen Bismarck, op het podium in het rood de jonge keizer Wilhelm II.

De enige nog leverbare duitstalige biografie van Bismarck dateert uit de jaren tachtig, is geschreven in de DDR door Engelsberg en gepubliceerd in de BRD, en leest meer als een lofzang op Engels en Liebknecht dan op Bismarck! Dat het boek nu nog wordt gedrukt, bewijst dat ook in het verenigde “vrije” Duitsland de conservatieve krachten nooit een vuist hebben willen maken tegen het Marxisme. Nog recentelijk werd er een Karl Marx standbeeld geplaatst tegenover één van de oudste en belangrijkste kathedralen van Duitsland, in Trier; de socialisten mochten de kerk gebruiken voor hun feesttoespraak. RK Kardinaal Marx (sic!) stapte zelfs uit zijn BMW met chauffeur om zich voor het standbeeld van Karl te laten fotograferen!

Terwijl het Europese politieke landschap ieder jaar lelijker en wanstaltiger wordt, en de cancel culture ons verblindt als een nieuwe guillotine, terwijl de Europese Unie wordt geregeerd door fraude, opportunisme, belangenverstrengeling, de anonimisering en digitalisering van de mensheid (waarbij de mens wordt gereduceerd tot een nummer), roll-outs waar technocraten, euro-farmamaffiosi en ethiek professoren met elkaar in bed kruipen, waar de overgebleven koningshuizen zich laten gebruiken als stromannen van de NWO en het Gesundheitstalibanismus, heeft Europa behoefte aan kleurrijke, eigenzinnige, onafhankelijke persoonlijkheden die de geschiedenis kennen en de tijdgeest wantrouwen. Politici die ook de waarde van de monarchie kennen, en met scepsis kijken naar wat er nu nog over is van de Europese monarchieën, en kerkleiders. Hoe zou Bismarck reageren op de gotspe van het feestvarken in Trier?

Bismarck sublimeerde het Europese Ancien Régime in de 19e eeuw, het tijdperk waarin harmonie tussen kunst, kerk en kroon, nog de overhand had op de one man one vote gedachte. Zoals velen Bismarck zijn vergeten, weten ook vele mensen niet meer dat Europa tot aan de eerste Wereldoorlog bijna geheel uit monarchieën bestond. Men sprak in de internationale diplomatie over het “concert der naties”, en muziek en dans waren onderdeel van het politieke leven. Vergelijk de foto van 1910 met 9 koningen (waaronder de duitse keizer Wilhelm II staand in het midden met rood uniform), allen met sabel en Schnurrbart, met de gynaecoloog Ursula von der Leyen, die nu in haar eentje een “verenigd Europa” belichaamt.

Bismarck werd Kaisermacher toen hij het revolutionaire Frankrijk versloeg en de keizerlijke kroon van Napoleon III op het hoofd van Wilhelm I plaatste. In tegenstelling tot wat de hedendaagse post-marxistische geschiedschrijving ons wil doen geloven, had Bismarck NIETS te maken met het nationaalsocialisme. We mogen de fijnzinnige wereldreiziger koesteren als een panacee tegen ALLE vormen van socialisme, tegen ieder vorm van power grab, als nuchtere, sluwe beschermengel van de soevereiniteit van natiestaat en individu.

Terwijl er steeds meer grijze, ruggengraatloze politici opduiken zonder kennis van de geschiedenis en subsidievreters met ellebogen, heeft de politiek nuchtere ondernemers nodig die neerknielen voor de christelijke heiligdommen en de nationale identiteit, en die zonder te wachten op de politiek, de kunsten en edele omgangsvormen cultiveren. Om de huidige politieke impasse te doorbreken, heeft de wereld een nieuw adelsbegrip nodig, waarbij het bal als hoogtepunt kan blijven dienen om de soevereine familie op een voetstuk te plaatsen. Het nieuwe Otto von Bismarck Instituut kan aldus de theoretische basis vormen voor een Neue Berliner Adelverein, een grassroots beweging voor politieke en esthetische vernieuwing die dringend nodig is, niet alleen in het land van dichters en denkers, maar in de hele wereld.

In tijden van voortschrijdende secularisatie dreigt wetenschap een religie, een cultus te worden. Hij stond zelf sceptisch tegenover de wetenschap en noemde de Duitse professor de gevaarlijkste man op aarde « omdat hij alles weet ». Er zijn weinig politici die dermate pontificaal als Bismarck hebben uitgesproken dat de Gottesfürcht de hoeksteen van de duitse politiek is. Daarom zullen de curricula van het Bismarck Instituut innovatief, speels en eenvoudig zijn, met een internationaal doelpubliek. Sociale mediacampagnes zijn al gepland in de herfst van 2023, plus evenementen in 2024. Jaarlijkse prijs voor de beste verwijdering van marxisme. De eerste kandidaat zou de vereniging Bautzener Liedertafel in Saksen kunnen zijn, die de moed had om te proberen een Bismarck-monument op te richten in haar stad. Deelnemers uit Rusland zijn ook welkom! (Hoeveel Lenin-standbeelden zijn er nog om weg te gooien?)

Kunnen we in 2023 de conservatieve gedachte noch toevertrouwen aan de staatsgestuurde Bismarck Stiftung in Friedrichsruh bij Hamburg (bismarck-stiftung.de), wanneer deze de rode loper uitrolt voor de SPD met potsierlijke voordrachten in Gendersprache over „den imperialen Irrweg in der russischen Geschichte“ en „die radikale Frauenbewegung im deutschen Kaiserreich“? Is deze stichting niet grijs en grauw als een Berliner Mauer 2.0? Wie van de ruim 12.000 werknemers van het duitse Auswärtiges Amt heeft geprobeerd Annalena te verhinderen, de Bismarck Zaal om te benoemen en zijn portret te verwijderen? Wie van de familie Bismarck heeft zich aan de vloer vastgekleefd om deze “kunstroof van de eeuw” te voorkomen?


Eerste staatshoofd dat het Humboldt Forum/Berliner Schloss in 2021 mocht bezoeken, nog vóór de opening, middenin corona-tijden was koning Willem Alexander.
Zou Bismarck zich thuis voelen in het Berliner Schloss, recentelijk met een prijskaartje van bijna 1 miljard belastinggeld als Humboldt Forum herbouwd? De Berliner cultuur-apparachiks en navelstaarders hebben het voor elkaar gekregen om het Schloss met 600 kamers te herbouwen… zonder feestzaal! Over cancel culture gesproken! Het verbaast niemand dat het Humboldt Forum grotendeels leeg staat als een Kafka Schloss. De buren, het House of One, bedoeld als tempel van verzoening tussen islam, christendom en jodendom is een ander voorbeeld van post-marxistisch syncretisme, een bewijs dat Berlijn als Ground Zero van de NWO kan worden beschouwd.
Ironisch genoeg was het eerste staatshoofd, dat het cancel culture paleis mocht bezoeken, nog vóór de officiële opening, onze koning Willem Alexander, midden in corona tijden! Wat kunnen we verder nog zeggen over de cultuurpolitiek van Willem Alexander die in 2023 de uitbreiding van Paleis ’t Loo heropende zonder openingsbal en zonder zijn vrouw en zijn huwbare dochters, buiten, in de april-kou. Zijn tienjarig jubileum vierde Willem Alexander met… een etentje.

Ook de stad Hamburg is in de ban van de cancel culture en Bismarck bashing. Kunstenaars mogen een ontwerp indienen om het 35-meter hoge Bismarck standbeeld in St. Pauli te “stigmatiseren” en de grote staatsman postuum met grafiti aan de schandpaal te nagelen, voor de zonden van zijn “kolonialistische verleden”, een monument omvormen in een soortement BLM voodoo doll.
De birmarckiaanse gedachte raakt in het hedendaagse Duitsland steeds verder op de achtergrond. Bij haar oprichting tien jaar geleden, heeft de AfD in de haast vergeten om het christendom in haar partijnaam op te nemen. Er is weliswaar een “Vereniging Christenen in de AfD”, maar deze is klein en daardoor een soort mosterd na de maaltijd. 

Zowel in Berlijn als in Brandenburg staat een vrouw aan het hoofd staat van de AFD (wat heeft Bismarck over vrouwen in de politiek gezegd?). De Desiderius Erasmus Stiftung, het wetenschappelijk instituut van de AfD speelt een marginale rol en wordt nota bene geleid door een vrouw van 80 jaar, die sinds de oprichting niet veel meer heeft gedaan als bedelen bij de

Bundesregering om subsidiegelden! Is Erasmus, onecht kind van een katholiek priester niet eerder te beschouwen als een voorloper van de Verlichting, als een uithangbord voor technocraten zonder God of gebod, dan als een boegbeeld voor de conservatieve gedachte?
Bismarck was een trouwe vriend en kenner van het tsaristische Rusland, en heeft als non-conformist nooit de eenzaamheid heeft geschuwd. Een hedendaagse politicus die in Bismarck’s voetstappen kan lopen sinds de SMO, een Bundestagabgeordnete die de lakmoes-test van anti-Rusland hysterie heeft doorstaan is Robert Farle uit Mansfeld, Sachsen Anhalt die in de zomer van 2022 de moed had om de AfD Bundestagfractie te verlaten, toen hij als enige rigoureus weigerde om aan iedere vorm van duitse Kriegseintritt mee te werken. NB De meerderheid van de AFD was in februari 2022 allereerst fel tegen de speciale militaire operatie, en liep in gareel mee met de duitse wapenleveringen aan Zelensky! Nog meer redenen voor de Reichskanzler om zich in zijn graf om te draaien.

About us

Deventenaar Pieter Eggermont is net als onze demissionaire premier en onze koning geboren in 1967, en studeerde net als hen in Leiden; en dit is dan ook het enige wat hij met hen gemeenschappelijk heeft. Zijn studie Ruslandkunde aan de RUL in de jaren 1980 leerde hem meer over het opkomende wokisme en de anglo-amerikaanse opdringerigheid in de nederlandse universiteiten, dan over Rusland. Hij studeerde desalniettemin af in augustus 1991, de maand waarin de Sovjetunie uit elkaar viel. Dat de studierichting Ruslandkunde vrij snel daarna óók ophield te bestaan, was een voorbode van de toenemende verslechtering der nederlands-russische betrekkingen, die uitmondde in een oprukkende NATO, in F16 selfies van Rutte en Zelensky in Eindhoven en regenboog-Leoparden in de oekraiense modder in 2023. Eggermont reisde in 35 jaar ongeveer 50 maal naar Rusland en andere staten van de voormalige Sovjetunie, en woonde er vijf jaar.

Eggermont woonde in vijf landen, en werkte in diverse bedrijfstakken, waarbij hij in zijn vrije tijd een passie voor kunst- en monarchiegeschiedenis ontwikkelde. Het begrip soevereiniteit staat sindsdien bovenaan in de hiërarchie van zijn woordenschat. In vijf hoofdsteden ontdekte hij de zin en kunstzinnigheid van het ancien régime in de 19e eeuw, gevolgd door de verwoestingen van het rode marxisme in 1917-18 (drie keizers verloren gelijktijdig hun kroon!), het bruine marxisme van 1933-45 en het technocraten-regenboog-NWO marxisme van Klaus, George en Maxima, waar de hedendaagse mensheid slaapwandelend naartoe loopt.

Eggermont werd pas recentelijk lid van zo wel AFD als FVD, tijdens de corona-folie. Carrière-pretenties heeft hij in géén van beide partijen. Om zijn onconventionele, esthetische, niet-marxistische zichtwijze vorm te geven heeft hij in 2023 het Otto von Bismarck Institut für Europäische Politik opgericht. Eggermont pleit voor nieuwe extraparlementaire kunstuitingen om de cancel culture te bestrijden, een “beschavingsoffensief”. Wat dacht u van een tweede Europees Eurovisie Songfestival, dat parallel en gelijktijdig met het regenboogfestival mag plaatsvinden? De Nederlandse leeuw is geen Paul de Leeuw…

Vanaf 2011 leefde Eggermont zes jaar in Parijs, en daarna vijf in Berlijn. Nadat hij in Rusland de wedergeboorte van het christendom had toegejuicht (de stad Moskou bouwde/herbouwde in 30 jaar meer dan 2000 kerken!) ontdekte Eggermont in Parijs de paleiscultuur als tweede belangrijke pijler in de europese beschaving, een tweede clé de voute. De convivialité, de bruiloftsvreugde, een mengeling van onschuld en nieuwsgierigheid, het bal als tableau vivant, een Gesamtkunstwerk, waarbij iedere deelnemer winnaar is, niet als toeschouwer of voyeur, maar als acteur en kunstenaar.

In Parijs nam Eggermont deel aan Le Manif pour tous, en hij weigert nog steeds vrede te nemen met de regenboog-families die de rechten van het individu schenden, de soevereiniteit van het individu, het recht van het kind op te groeien in een liefdesverbintenis tussen één man en één vrouw. Het woord individu betekent tenslotte “iets dat je niet kan splitsen”. Het is aan de traditionele familie om welvaart te kweken en koesteren, en NIET de staat. Kunnen we trouwens nu eindelijk ophouden, te spreken over de nucleaire familie? (nu we aan de rand van een nucleaire escalatie in de Oekraiene/Rusland staan?!) Zullen we in plaats daarvan spreken over de soevereine familie?

Bij een gezonde paleiscultuur wordt het soevereine gezin voortdurend de kroon opgezet. De togetherness van de convivialité is in wezen het tegenovergestelde van het wokisme, dat “inclusiviteit” als toverwoord heeft, waarbij een piepkleine geperverteerde minderheid en andere cultuurlozen de meerderheid terroriseren en de menselijkheid het zwijgen opleggen.

De combinatie van christelijke deemoed en paleiscultuur stelt de mensheid in de gelegenheid om zichzelf bij de haren te pakken, en als baron von Münchhausen uit het moeras van de cancel culture te ontsnappen.

Eggermont leefde net als Bismarck lange tijd in zowel Duitsland, Frankrijk en Rusland. “Reizen adelt”. Op een regenachtige dag in Berlijn in 2021, midden in corona tijden, toen alleen de Christopher Street Day mocht plaatsvinden zonder mondkapjes en toen de huisarts zijn acute allergie voor blauw-gele vlaggen niet verder kon behandelen, besloot Eggermont tot de oprichting van het nieuwe Otto von Bismarck Institut für Europäische Politik.

Onze Activiteiten

Events

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent one bed situation attempted.

Reizen

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent one bed situation attempted.

Publicaties

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent one bed situation attempted.

#notmywar

Russisch Verkeersbureau Rusreis (Haaksbergen) en het Otto von Bismarck Institut für Europäische Politik i.o. (Berlijn – Parijs – Sint Petersburg -Deventer) organiseren ter gelegenheid van de 79ste gedenkdag van de Russische Overwinning op Nazi Duitsland een bliksembezoek aan Moskou voor moedige liefhebbers van internationale politiek.
Als enige minderheid in Nederland die niet op de regenboogvlag is terug te vinden, geven wij aan de Russen een duidelijk signaal af, dat wij NIET deelnemen aan deze tragische broedermoord. Deelnemersaantal is beperkt tot 35.

Calendar

Geen Evenementen

Blogposts

No Posts Found!

Contact

      Contact information

      Follow us

      © 2023 bismarckinstitut.org